Yolcu Bilgilendirme

Trenle Yolculuk Kuralları

Türkiye'de tren kullanacak olan yolcuların TCDD'ye ait yolculuk kurallara uyması gerekmektedir. 

Doğru Cinsiyet Beyanı

Doğru cinsiyet beyanı

TCDD trenlerinde seyahat etmek isteyen her kişi, ulusal ve uluslararası mevzuatlar doğrultusunda bilet satın aldığında TCDD Taşımacılık A.Ş. ile bir sözleşme akdetmiş sayılmaktadır. Ücreti ödenerek satın alınan tren bileti ise bu sözleşmenin teyidi sayılır.

Buna göre bilet alan her yolcu, TCDD satış ve taşıma kuralları ile satış esnasında verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

TCDD bilet satış kanallarından yer seçme opsiyonu kullanılarak alacağınız biletlerde:

 • Cinsiyet beyanında bulunulması gerekmektedir.
 • Doğru cinsiyet beyanı yolcunun sorumluluğunda olup, yapılan kontrollerde gerçek dışı cinsiyet beyanı tespit edilmesi halinde, yolcuya varsa trende uygun başka yer verilecektir.
 • Verilen yeni yerin başka mevkide olması durumunda aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir.
 • Yer yoksa yolcu ayakta seyahat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 • Her iki teklifi de kabul etmeyen yolcu trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek, seyahatinin devamına izin verilmeyecektir.

Bagaj Taşıma Kuralları - El Bagajı

bagaj taşıma kuralları

Küçük El Bagajı (Kabin Bagajı)

Trenlere, sadece yolcu yanında küçük el bagajı (kabin bagajı) ile furgon vagon bulunan trenlerde yolcu yanında fazla eşya aşağıdaki şartlarda taşımaya kabul edilir.

10. 02. 2015 tarihinden itibaren ;

 • TCDD Taşımacılık A.Ş. trenlerinde geçerli bileti olan yolcular yanlarında kendi denetim ve sorumluluğunda olmak kaydıyla;

YHT Trenlerinde:

Ticari mahiyette olmayan;

65x50x35 cm. ebatlarını geçmeyen 1 parça veya,
55x40x23 cm ebatlarını geçmeyen 2 parça veya,
Tren içerisinde baş üstünde bulunan bölüme sığacak ölçülerde sporcu çantaları( kişi başı iki parça),

trenlerde el bagajı (kabin bagajı) olarak kabul edilerek aşağıdaki taşıma şartlarına göre ücretsiz taşınır.

Yukarıda sınıflandırılan eşyaların yolcu başına tamamının toplam ağırlığı yolcu başına 30 kg. `ı geçemez.

Yukarıda belirtilen miktarın dışında yine aynı ölçülere sahip olmak kaydı ile yolcu yanında bulunan ilave bagajlar parça başına 25.00 TL ücrete tabidir. Ücretli dahi olsa yukarıda belirtilen ebatlarda taşınacak valiz sayısı orta boy valizlerde iki, küçük boy valizlerde üç adetten fazla olamaz.

Ayrıca yukarıda belirtilen ölçülerden daha büyük boy (battal boy ) valizlerden birinci valiz için 25.00 TL sabit ücret, 2. parça battal boy valiz için 75.00 TL sabit ücret alınır. Yüksek Hızlı Trenlere kabul edilecek Battal boy valiz sayısı kişi başı iki adetten fazla olamaz.

Anahat ve Bölgesel Trenlerde:

Ticari mahiyette olmayan ;

80x55x30 cm ebatlarında 1 parça battal boy veya,
65x50x35 cm. ebatlarını geçmeyen 1 parça veya,
55x40x23 cm ebatlarını geçmeyen 2 parça, eşyalarını

trenlerde el bagajı (kabin bagajı) olarak kabul edilerek aşağıdaki taşıma şartlarına göre ücretsiz taşınır.

Yukarıda sınıflandırılan eşyaların yolcu başına tamamının toplam ağırlığı yolcu başına 30 kg. `ı geçemez.

İlave olarak taşınacak Bagaj Ücreti, tarifesine göre gidilecek mesafe ve eşyanın tahmini ağırlığına göre hesaplanıp ayrıca tahsil edilecektir.

 • YHT Kontrol noktalarında ve istasyonlarda ebat ve ağırlıkları uymayan (battal boydan büyük valiz ve eşyalar), yetersiz ambalajı olan, diğer yolcuları rahatsız edecek veya eşyalarına zarar verecek nitelikteki akar, kokar vb. el bagajları, yolcuların vagon içindeki geçişlerini, trenlerden emniyetle iniş binişleri tehlikeye sokacak nitelikteki eşyalar (halı, torba, çuval, beyaz eşya vb.), trenlere kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • El bagajları, biletinizde belirtilen seyahat edilen alanının (pulman, kuşetli, yataklı vb. ) üst kısmına isabet eden ve bir yolcuya tahsis edilen bölmeyi taşmayacak şekilde veya trenlerde bagaj koymak için ayrılan yerlerde olmalıdır. Tüm el bagajlarının; el çantası, valiz, bavul, sepet, kutu içerisinde bulundurulması zorunludur.
 • Tren üstünde yapılacak kontrollerde , yukarıdaki maddelerde yazılı özelliklere ve kurallara uyulmadığının tespiti halinde yetkililer tarafından uyarı yapılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.Alınmadığı takdirde seyahatinizden men edilecek ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından hiçbir şekilde (bilet ücreti dahil)ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Sadece teşkilatına furgon veya furgon bölmeli vagon verilen trenlerde, yolcu başına beş parçayı ve her bir parçanın ağırlığı 30 kg. geçmeyecek nitelikte olan yolcu yanındaki fazla eşya, ücret karşılığında biletinizle bağlantılı olarak işlem yapılarak, taşımaya kabul edilecektir. Taşımaya kabul edilecek eşyalarda, bilet üzerinde bulunan ismin, eşya üzerinde de tarafınızdan yazılmış olması gerekmektedir. Aksi halde eşyalar taşımaya hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 • Anahat ve bölgesel trenlerde yukarıda belirtilen taşıma kurallarına aykırı olarak yolcu kendine ayrılmış yerin haricinde belirtilen ölçülerin dışında ilave olarak büyük koli, torba vb. nitelikte bir eşya ile trene binmiş ise bu durumdaki yolcudan trende el bagajlarını taşımaya mani bir durumun bulunmaması halinde bagajlar için gidilecek mesafe ve eşyanın ağırlığına bağlı olarak ücret tahsil edilecektir. Aksi takdirde 4. madde hükümleri uygulanacaktır.
 • Trenlerde ,ebatları uygun olmak şartıyla sağlığınızla alakalı ve diğer yolculara rahatsızlık vermeyecek şekil ve ebatta, sağlık ekipmanları (solunum cihazı vb. ) ücretsiz taşınabilir.
 • Kontrol noktalarında ve trenlerde, yanınızda bulunan el bagajlarında şüpheli ve tehlikeli bir durum tespit edilirse görevli personel veya emniyet makamları tarafından el bagajı aramaya tabii tutulabilir ve trene binişiniz, seyahatiniz engellenebilir. Böyle durumlarda TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. personelinin ve emniyet birimlerinin her türlü ikaz ve direktiflerine uymakla yükümlüsünüz. Emniyet makamlarınca seyahatinizin devamına izin verilmediği takdirde seyahatiniz ile ilgili herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
 • El bagajlarından dolayı başkalarına verilen her türlü zarar ve ziyandan sorumlu eşya sahibi sorumludur. Tren üstünde el bagajından dolayı bir olayın vuku bulması halinde zarara uğradığını belirten tarafın talebi halinde görevli personel tarafından tarafların kimlik bilgilerini de içeren bir tutanakla durum tespit edilecek ve düzenlenecek tutanakta tarafların, görevli personelin imzası bulunacaktır. Taraflardan birinin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi halinde bu husus tutanakta ayrıca belirtilecektir. Bu şekilde düzenlenecek tutanaklar adli makamlara usulünce intikali sağlanır.
 • Furgon veya furgon bölmeli vagon verilen trenlerde, taşımaya kabul edilecek eşyalarda yetersiz ambalajı olan, diğer eşyalara zarar verecek nitelikteki akar, kokar vb. nitelikteki eşyalar ile taşınması suç teşkil eden eşyalar taşımaya kabul edilmeyecektir. Taşınması suç teşkil eden eşyalar hakkında 8. maddede belirtilen işlemler yapılacaktır.
 • El bagajları ve fazla eşya, y trene tehir verdirmeden indirilip bindirilecektir. Eşyanın indirilip bindirilmesi sırasında meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan eşya sahibi mesuldür.
 • Trenlerde tahsil edilen bagaj ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

YHT’de bagajları ile seyahat edecek olan yolcularımızın, bagaj taşıma kurallarını dikkate almalarını rica eder, iyi yolculuklar dileriz.

Trenlerde Evcil Hayvan Taşınması

trende evcil hayvan taşıma

Trenlerimizde küçük evcil hayvanlarınızı aşağıdaki şartlarda yolculuğunuzda götürebilirsiniz.

Taşınabilecek küçük evcil hayvanlar kedi, köpek ve ötücü kuşlardır.


Kafes büyüklükleri dizinizin üzerinde taşınabilecek ağırlık ve hacimde olmalıdır.
Evcil Hayvanınız kafesi içinde olmalı, seyahat edilecek vagon ve koltukta hiçbir hasar ve kirliliğe sebep vermemelidir.


Taşınan hayvanların kokuları ve gürültüleri diğer yolcuları rahatsız etmemelidir.
Taşınan hayvanların kimlik kartı ve veteriner sağlık raporu seyahatiniz esnasında yanınızda olmalıdır. ( Kedi ve süs köpeklerinde Belediye tarafından verilen sağlık karnesi geçerlidir. )

Anahat trenlerinde örtülü kuşet ve yataklı vagonların dışında kalan vagonlarda; YHT’ lerde ise tüm vagonlarda evcil hayvan taşımasına yukardaki şartlarda izin verilmektedir.

Tüm bunlarla beraber evcil hayvanınıza bilet alırken, kendi biletli koltuğunuzun yan koltuğunu seçmeniz ve “evcil hayvan” tarifesi kullanılarak taşıma yapılacak tren ve mesafeye göre tam bilet ücreti üzerinden %15 indirimli bilet almanız gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen şartlara uyulmadığının trende tespiti halinde seyahatinizden men edilebilir ve tahsil edilmiş olan seyahat ücreti hiçbir suretle iade edilmez.

TCDD Taşımacılık A.Ş. evcil hayvan taşıma şart ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Bisiklet Taşınması

trende bisiklet taşıma

Günümüz koşullarında çevreci, sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletlerin kullanımının özendirilmesi amacıyla, talepleriniz doğrultusunda TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. kent içi ve şehirler arası trenlerde yolcu yanında taşımaya kabul edilecek bisiklet taşıma kuralları ve uygulama esasları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

Banliyö Trenleri ve Marmaray trenlerinde;

 • Pazar ve milli bayram günleri hariç diğer günlerde yolcu yoğun saatler (zirve saatler) olan 07.00-08.30 ila 16.00-19.30 saatleri dışında bisikletler trenlerde, yolcu beraberinde küçük el bagajı kabul edilerek, taşıma için ayrıca bir ücret alınmadan taşınacaktır.
 • Yolcu yoğun saatlerde ise trenlere kesinlikle bisiklet kabul edilmeyecektir.
 • Yolcu yoğunluğu olmayan pazar günlerinde ve milli bayramlarda gün boyunca bisikletler taşımaya kabul edilecektir.
 • Bisikletler tüm vagonlara kabul edilecek ve varsa bisiklet taşıması için ayrılan boşluklarda veya ara boşluklarda yolcu geçişini engellemeyecek şekilde taşınması gerekmektedir.
 • Yolcu başına sadece bir adet bisiklet taşınmasına izin verilmektedir.
 • Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, trenlerde ve trenlere iniş binişlerde kendilerine ve/veya diğer yolculara verilecek her türlü zarar ve ziyandan bisiklet sahibi sorumludur.
 • Turnike olan bölgelerde bisiklet geçişleri engelli turnikelerinden yapılacaktır.
 • Bisikletlerin trene yükleme, trende muhafaza ve trenden indirme işlemleri bisiklet sahibi tarafından yapılacaktır.
 • TCDD Taşımacılık A.Ş.'ne , kendilerine ve/veya diğer yolculara verilecek her türlü zarardan bisiklet sahibi sorumludur.

YHT'lerde;

 • YHT`lerde el bagajları için ayrılmış bölmeye sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler,yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilecek, yolcusu beraberinde ücretsiz taşınmaktadır.
 • YHT`lerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Anahat ve Bölgesel Trenlerde;

Sadece tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlerde, katlanamayan bisikletler yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilecek, ücretsiz taşınmaktadır.

 • Teşkilatında furgon olmayan trenlerde, bagaj bölmesine sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilecek, ücretsiz taşınmaktadır.
 • Bu trenlerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına kesinlikle izin verilmemektedir.
 • Yolcu başına sadece bir adet bisiklet taşınmasına izin verilmektedir.
 • Tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlerde, katlanamayan bisikletlerin açık hali ile sığmasının mümkün olmadığı durumlarda tekerlerinin ve pedallarının sökülerek boyutunun yolcu tarafından küçültülmelidir.
 • Tüm trenlerde, bisikletlerin trene yükleme, indirme işleri, trende muhafazası, yolculara rahatsızlık vermeyecek ve yolcu geçişlerini engellemeyecek ve emniyetli şekilde olması sağlanacaktır.
 • Bisiklet sahipleri kendilerine ve/veya diğer yolculara verdiği her türlü zarardan sorumludur.

TCDD Taşımacılık A.Ş. trenlerde bisiklet taşıma şart ve koşullaırnı değiştirme hakkını saklı tutar.

Tekerlekli Sandelye

Son günlerde YHT’ lerde bulunan tekerlekli sandalye ile seyahat etmek zorunda olan yolcular için ayrılmış yerleri tekerlekli sandalye kullanmayan kişilerce alındığı tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi trenlerimizde seyahat etmek isteyen her kişi, ulusal ve uluslararası mevzuatlar doğrultusunda bilet satın aldığında Teşebbüsümüz ile bir sözleşme akdetmiş sayılmaktadır. Ücreti ödenerek satın alınan “bilet” ise bu sözleşmenin teyidi sayılır.

Buna göre bilet alan her yolcu, TCDD Taşımacılık A.Ş. satış ve taşıma kuralları ile satış esnasında verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

YHT setlerinde engelleri nedeniyle tekerlekli sandalye ile seyahat etmek zorunda olan yolcular için ayrılmış, fiziki koltuk bulunmayan alanların gerçek dışı beyanla satın alındığının tespiti halinde;

Gerçek dışı beyanın Trenin hareketinden önce tespit edilmesi durumunda, trende uygun yer varsa yolcunun biletinin uygun olan yer ile değiştirilmesi sağlanacaktır. Trende uygun yer bulunmaması halinde yolcunun bilet ücreti kesintili olarak iade edilecektir.

Gerçek dışı beyanın Tren üzerinde (seyahat esnasında) yapılan kontrollerde tespiti halinde, seyahat edilen parkura ait tam bilet ücretinin iki katı (%100) cezai işlem uygulanacak ve yolcu trende uygun olan başka bir yere alınacaktır. Trende yer olmaması durumunda yolcu ayakta seyahat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

Her iki teklifi de kabul etmeyen yolcu trenin durduğu ilk istasyonda indirilecek seyahatin devamına izin verilmeyecektir.

Açık Bilet Kuponu

Yeni satış sistemimizde değiştirme ve iade edeceğiniz biletleri “iade kesintisi” yapılmadan isteğiniz halinde altı ay geçerli Açık Bilet ‘e dönüştürebilirsiniz.

Açık biletleri, parkur ve tren ayrımı olmaksızın tüm YHT ve Anahat trenlerinde , biletinizi alırken, para yerine kullanabilirsiniz.

Açık biletlerinizin, geçerlilik süresi dolduğunda, tamamını veya bir kısmını herhangi bir bilet satın almakta kullandığınızda açık bilet bedelinin tamamı geçerliliğini yitirir. Kalan bedel hiç bir şekilde iade edilmemektedir.

Açık biletle satın alınan biletlerin değişiklik ve iade hakkı bulunmamaktadır.